DAM VALOARE CIFRELOR
 
 
 

English 

Diligent Consult SRL - societate de audit şi consultanţă financiară


AUDIT FINANCIAR

Se apelează la auditarea situaţiilor financiare pentru a pune în evidenţă conformitatea acestora cu anumite standarde. Opinia de audit informează segmentele interesate asupra fidelităţii imaginii date de raportările unei societăţi, respectiv asupra poziţiei financiare şi performanţelor înregistrate de aceasta.

Vă putem oferi urmatoarele servicii de audit, nelimitându-ne numai la acestea:

  • Auditarea situaţiilor financiare anuale în sistem românesc şi internaţional
  • Servicii de audit pentru societăţi comerciale deschise pe piaţa de capital cu obligaţii de raportare către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
  • Servicii de raportare financiară, consolidări financiare de grup
  • Asistenţă în retratarea situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IFRS)
  • Revizuirea situaţiilor financiare
 
 
 
 
 
Link-uri utile:
 
 

 

 


 
Toate drepturile rezervate DILIGENT CONSULT SRL