DAM VALOARE CIFRELOR
 
 
 

English 

Diligent Consult SRL - societate de audit şi consultanţă financiară


EXPERTIZĂ CONTABILĂ
  • Certificarea situaţiilor financiare
  • Raportare financiară, consolidări
  • Întocmirea situaţiilor fluxurilor de trezorerie, situaţiilor modificărilor în capitaluri proprii, situaţiei contului de profit şi pierdere şi a bilanţului
  • Elemente de contabilitate de gestiune: determinarea costurilor de productie, stabilirea metodei de descărcare a gestiunii şi asistenţă în implementarea celei mai adecvate metode de calculaţie  a costurilor
  • Asistenţă în caz de fuziune / divizare / lichidare societăţi

 

 
 
 
 
Link-uri utile:
 
 

 

 


 
Toate drepturile rezervate DILIGENT CONSULT SRL